Ви є тут

Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М73

Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів

 

Мікосянчик О.О.  

 

Національний транспортний університет

 

 

 

1 монографія, 5  патентів, 16 статей

В роботі досліджено вплив експлуатаційних факторів та концентрації органічних і неорганічних компонентів на реологічні, антифрикційні та протизношувальні властивості мастильних матеріалів.

Практичне значення результатів досліджень складають: розроблені методики оцінки триботехнічних характеристик масел серій ХФ12-16 з залишковими нафтовими фракціями, МС-20, для автоматичних коробок передач на основі ефірів дикарбонових кислот, запропонована математична модель ефективності мащення в залежності від експлуатаційних та конструкційних факторів дозволяє визначати оптимальні умови експлуатації трибомеханічної системи.