Ви є тут

Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології


Номер роботи - P 43

Автори:


 профилактика  йодозависимых заболеваний в Украине и разработка и внедрение новых средств предупреждения этой патологииКравченко В.И., Корзун В.Н., Боцюрко В.И., Турчин В.И., Парац А.Н., Ярощук А.П., Мельниченко В.Н., Труш Е.А. Сlinico-epidemiological argumentation preventation of iodine-dependent diseases in Ukraine development and introduction of new preparations for prevention of these disordersКravchenkoV.I., KorzunV.N., Botzurko.V.I, TurchinV.I., ParatsA.M., YaroschukA.P., MelnichenkoV.M., TrushO.A.


Автори:

Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Турчин В.І.,

Парац А.М., Ярощук А.П., Мельніченко В.М., Труш О.А.

 

Представлена Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України".

 

Авторами проведено широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, доведена наявність дефіциту йоду практично для всіх верств населення. Обґрунтовано доцільність проведення масової і групової профілактики препаратами зі вмістом йоду серед населення і впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування.

        Розроблена низка нових дієтичних добавок, харчових продуктів, препаратів для подолання йодного дефіциту. Проведене їхнє клінічне та натурне випробування та впровадження.

Розроблені та прийняті Державні та регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання населенням йодованої солі (з 5 до 30%) і препаратів, що містять йод. Автори розробили і впровадили власні препарати для групової профілактики йодозалежних захворювань, які знайшли використання не тільки в Україні, але і за кордоном.

Авторами отримано більше 40 патентів, в т.ч. в Росії, Великобританії, Німеччині, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Китаї, Ізраїлі, Мексиці. До ряду з цих країн препарати поставляються для профілактики йодозалежних захворювань.