Ви є тут

Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві


Номер роботи - M 108 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Дейнега М.А., к.ю.н., Краснова Ю.А., к.ю.н., Піддубний О.Ю., к.ю.н., Новак Т.С., к.ю.н.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Сільське господарство є однією з провідних і найважливіших галузей народного господарства України, а сільськогосподарське виробництво дуже тісно пов‘язане з використання природних ресурсів. Здійснення сільськогосподарської діяльності негативно впливає на стан навколишнього середовища: знижується родючість земель сільськогосподарського призначення, виснажуються природні ресурси, завдається екологічна шкода у цілому навколишньому середовищу.

Мета роботи - формування теоретичних засад та розробка на їх основі практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання охорони навколишнього середовища у сільському господарстві.

В роботі виокремлено особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення, розкрито правові засади екологічної безпеки у сільському господарстві, проведено аналіз правового забезпечення застосування біотехнологій у сільському господарстві, визначено правові аспекти взаємозв’язку охорони праці з екологічною безпекою у сільському господарстві.

Кількість публікацій: 158, в т.ч. 3 монографії, 2 навчально-методичні посібника, 63 статті, 90 тез доповідей.