Ви є тут

Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.


Номер роботи - P 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 «Правовая система Украины: история, стан и перспективы» в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. Битяк Ю.П., Воронова Л.К.,Гетьман А.П., Грошевой Ю.М., Закалюк А.П., Комаров В.В.,Кузнецова Н.С., Онищенко Н.Н., Петришин А.В., Погребной А.А.  „The legal system of Ukraine: history, state and prospects” in 5 volumes. – Kh.: Law, 2008. Y.Bytiak, L.Voronova, A.Hetman, Y.Hroshevyi, A.Zakaliuk, V.Komarov, N.Kuznietsova, N.Onishchenko, O.Petryshyn, O.Pohribnyi


 

Автори:

Битяк Ю.П., Воронова Л.К., Гетьман А.П., Грошевий Ю.М., Закалюк А.П.,

Комаров В.В., Кузнєцова Н.С., Оніщенко Н.М., Петришин О.В., Погрібний О.О.

 

Том 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – 728 с.;

Том 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – 576 с.;

Том 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. – 640 с.;

Том 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. – 480 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. – 840 с.

 

Представлена Академією правових наук України.

 

Видання є комплексним дослідженням, метою якого є висвітлення історико-теоретичних та методологічних проблем формування та розвитку правової системи України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту цивільного, корпоративного, сімейного, житлового, трудового права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, визначення найбільш гострих проблем сучасної державної політики боротьби зі злочинністю.

Цією науковою працею підсумовано 18-річний період розвитку правової системи України, визначено перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку. Проведено ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України та визначено найбільш гострі проблеми сучасної політики боротьби зі злочинністю.

Сформульовані висновки та пропозиції знайшли своє вираження у проектах законів “Про державну службу”, “Про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації”, “Про нормативно-правові акти”, “Про Конституційний Суд України”, “Про Вищу раду юстиції”, “Про судоустрій”, “Про статус слідчого”, “Про прокуратуру”, “Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів”.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Львівському національному університеі ім. І. Франка