Ви є тут

Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив


Номер роботи - M 83 ПОДАНА

Автор: Павловський М.В., к.т.н.

Представлена Національним транспортним університетом

Метою роботи є поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив, що є одним із ефективних шляхів зниження токсичності відпрацьованих газів, поліпшення паливної економічності та енергетичних показників.

 Автором уточнено математичну модель руху автомобіля в режимах модифікованого Європейського їздового циклу для дослідження екологічних показників та паливної економічності дизеля за роботи на штатному та сумішевих біодизельних паливах.

Проведено експериментальні стендові дослідження двигуна VAG ASV 1.9 Tdi за роботи на штатному та сумішевих біодизельних паливах із різною добавкою метилового ефіру ріпакової олії до дизельного палива. Проведено розрахункові дослідження впливу добавок метилового ефіру ріпакової олії до дизельного палива на екологічні та паливно-економічні показники роботи автомобіля.

За результатами досліджень встановлено, що сумарні масові викиди зведені до оксиду вуглецю, в модифікованому Європейському їздовому циклі за роботи на двокомпонентному біодизельному паливі збільшуються на 0,68%, а за роботи на трикомпонентному - зменшуються на 8,22% в порівнянні з аналогічним показником за роботи двигуна на штатному дизельному паливі, на 2,46% знижується витрата теплоти на виконання еквівалентної роботи в порівнянні з аналогічним показником за роботи двигуна на двокомпонентному біодизельному паливі.

Кількість публікацій: 19, в т.ч. за темою роботи 14 статей. Новизну захищено 2 авторськими свідоцтвами.