Ви є тут

Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали


Номер роботи - P 6 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Гаркавенко С.С., Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Касьян Е.Є., Коновал В.П., Плаван В.П., Скиба М.Є., Жигоцький О.Г., Ліщук В.І., Мокроусова О.Р.

Представлена Київським національним університетом технологій та дизайну

 

Розроблено фізико-хімічні основи отримання поліфункціональних шкіряних і хутрових матеріалів та ресурсозбережні екологічно ефективні технології виробництва таких матеріалів та виробів з них, утилізації вторинних ресурсів цих виробництв, наукові принципи маркетингу і комерційного посередництва на внутрішньому та зовнішньому ринках сировини, матеріалів і виробів.

За розробленими технологіями виробляються натуральні поліфункціональні матеріали, зокрема, масового і спеціального призначення придатні для експлуатації в умовах високої вологості, низьких і високих температур, радіаційного опромінювання, профілактики та лікування хворих, попередження і ліквідації аварійних ситуацій; для декоративного оздоблення, шкіряних аксесуарів та інше.

Технічний рівень розроблених технологій відповідає міжнародним стандартам ISO9001: 2000 і ДСТУ ISO14001:2006, що дозволило утримати шкіряну галузь України в період світової економічної кризи в експортно-орієнтованому стані. Конкурентоспроможність шкіряних матеріалів забезпечується їх високою якістю і нижчою на 30 % ціною порівняно з аналогічними товарами. Об’єм експортованої продукції в Росію та інші країни Європи тільки за період 2011-2012 рр. складає 29,6 млн. кв. дм на суму 28 млн. 283 тис. грн., що відповідає 47 % виробленої продукції.

Загальна економіко-екологічна ефективність впровадження розроблених технологій становить 3,24млрд. грн., в тому числі відвернений екологічний збиток – 175 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 727, в тому числі  17 монографій, 5 підручників, 22 навчальних посібників, 535 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 108 авторськими свідоцтвами і патентами.

 

За темою роботи захищено 9 докторських, 34 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 13 вересня 2013 року  на засіданні Вченої ради  Херсонського національного  технічного університету.