Ви є тут

Підвищення продуктивності та якості формування зображень тривимірних об’єктів в опто-електронних системах


Номер роботи - M 80 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Романюк О.В., к.т.н., Вовкотруб Д.В., Кавац О.О.,к.т.н., Мірошниченко М.Ю., к.т.н.

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

Запропоновано низку методів підвищення продуктивності виконання різних етапів формування графічних зображень, зокрема створення каркасної моделі, збурення та визначення нормалізованих векторів, перспективно-коректного накладання текстур, розрахунку освітлення, імітації нерівностей на зображеннях поверхонь тривимірних об’єктів.

При комплексному використанні розроблених методів при програмній реалізації досягається підвищення продуктивності формування зображень рельєфних поверхонь у середньому в 2,5–4 рази при збереженні візуальної ідентичності з еталонними зображеннями.

Запропоновано методи для підвищення якості фотограмметричних та біомедичних зображень та метод оброблення томограм дна ока,  який дозволяє створити нарізну маску, яка огинає контури макулярної області сітківки ока з точністю до 98%. Розроблені методи покладено в основу програмного забезпечення, яке використовується в геоінформаційних системах і має більш продуктивні засоби обробки та аналізу даних. Ефект від його впровадження досягає 430%.

На основі розроблених теоретичних засад створено продуктивні програмні та апаратні засоби для оптоелектронних систем формування зображень тривимірних об’єктів. Основні положення роботи впроваджено на профільних підприємствах у містах Вінниця, Київ, Дніпропетровськ та Мелітополь.

Кількість публікацій: 66, в т.ч. 21 стаття, 33 тези доповідей, отримано 8 патентів,4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.