Ви є тут

Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки


Номер роботи - M 88 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Пристайло Н.А., Балака М.Н., Мищук Д.А. Pristaylo N. A., Balaka M.N., Mischuk D.A.


 

Автори: Пристайло М.О., Балака М.М., Міщук Д.О.

 

Представлений Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Метою роботи є підвищення надійності та ефективності використання вітчизняної будівельної техніки за рахунок модернізації її робочого обладнання та системи приводу.

Авторами розкрито фізику процесу розробки ґрунту, що дозволяє знайти потенціал для створення нового високоефективного низькоенергоємного робочого органа землерийної машини.

Досліджено динаміку процесу переносу вантажу розімкненим кінематичним ланцюгом, що дало можливість визначити оптимальне керування його руху та синтезувати систему гідроприводу сучасної підйомно-транспортної машини з підвищеними показниками ефективності.

Розкрито процес взаємодії пневмоколісного рушія транспортної машини з дорожнім покриттям, що лягло в основу комплексних досліджень і випробувань надійності ходового рушія машини та створення стендово-апаратурного комплексу прискорених випробувань.

 

Кількість публікацій:  40  наукових публікацій,в т.ч. 26  статей, 14   тез доповідей, 20 патетів.