Ви є тут

Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання


Номер роботи - P 22 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Повышение маневренности, надёжности и экономичности энергоблоков с пылеугольными и газомазутными котлами и эффективности систем теплоснабженияАвтори:Мысак Й.С., Кесова Л.О., Сигал И.Я., Ниронович И.О.,  Клуб М.В., Винницкий И.П., МоспанЮ. М. Manoeuvreing, reliability and efficiency increase of power-generating units with pulverized-coal fired boilers and gas-and-oil-fired ones and theheat supply systems’ efficiency.Authors:MysakY.S., KyesovaL.O., SihabI.Ya., NironovychI.O., KlubM.V., VynnytskyiI.P., MospanYu.M


 

Автор:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка".

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях України (300 МВт та теплофікаційні енергоблоки потужністю 250/300 МВт).

На основі законів теплообміну, матеріальних та теплових балансів вперше у світовій практиці розроблено метод перевантаження енергоблоків за умов зміни режимних та конструктивних факторів устаткування енергоблоків в меневренних режимах. Вперше для енергоблоків 300-800МВт з надкритичними параметрами середовища дано теоретичне обґрунтування та практичне втілення переведення їх в режим ковзного тиску, визначені критерії надійності. Отримані залежності зміни опору, тертя і т.д. в системах ПВК.

Результати роботи впроваджені в Україні, Росії, Бєларусі, прибалтійських республіках, Сербії,  Хорватії, Польщі, Румунії, Молдові, Китаї, В’єтнамі.

Економічний ефект в Україні становить більше 1млрд. грн., а з урахуванням інших країн світу - більше 2 млрд. дол. США.

 

Наукові результати опубліковано у 14 монографіях, 282 статтях, 8 збірниках наукових праць та 10 брошурах. Розроблено 11 галузевих нормативних документів для Мінпаливенерго України та 10 держстандартів і технічних умов. Отримано 48 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 3 докторські  та 19 кандидатських  дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  на засіданні вченої ради Інституту  вугільних енерготехнологій НАН України 16 вересня 2011 року об 11 годині в актовому  залі.