Ви є тут

Підвищення ефективності технологічного процесу обмолоту і розробка конструкції молотарки качанів кукурудзи


Номер роботи - M 54 ПОДАНА

Автор: Бахарєв Д.М., к.т.н.

Представлена Луганським національним аграрним університетом

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності технологічного процесу обмолоту качанів кукурудзи всіх цільових призначень (посівний матеріал, продовольче і фуражне зерно).

Проведено теоретичні дослідження, на основі яких одержано математичні моделі технологічног процесу обмолоту качанів кукурудзи молотаркою з раціональним розподілом сил удару і тертя в молотильній камері, а також математичні залежності, які дозволяють визначити основні конструктивно-режимні параметри молотарки. З метою підтвердження результатів теоретичних досліджень сплановано та проведено попередні однофакторні та багатофакторний експерименти.

В результаті попередніх однофакторних експериментів визначено механіко-технологічні характеристики качанів і зерна кукурудзи, продуктивність молотарки, показник недомолоту, потужність, потрібну для обмолоту, показник подрібнення зерна, енергоємність процесу обмолоту, показник макро- та мікротравмувань обмолоченого зерна, раціональний кут нахилу молотильної камери та показник просипання зерна крізь отвори деки по її довжині.

Отримано регресійні залежності енергоємності та комплексного показника якості обмолоту, виконано оптимізацію та вирішено компромісну задачу, в результаті чого отримано раціональні конструктивно-режимні параметри молотарки, які забезпечують мінімальну енергоємність процесу обмолоту при потрібній якості обмолоченого зерна.

Розроблено конструкцію молотарки качанів кукурудзи з раціональним розподілом сил удару і тертя в молотильній камері, працездатність і ефективність якої перевірено в лабораторних і виробничих умовах, що дозволило розробити рекомендації щодо ефективного використання молотарки у виробництві, які передано сільськогосподарським підприємствам Луганської області.

Кількість публікацій: 58, в т.ч. 1 монографія, 2 навчальні посібники, 55 статей. Отримано 5 патентів на корисну модель.