Ви є тут

Підручник “Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни” (К.: “Вища школа”, 1995)

1997 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 грудня 1997 року №1346/97

1997 Державні премії