Ви є тут

Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика"


Номер роботи - П 1 НАГОРОДЖЕНА

ПІДРУЧНИК

поданий Міністерством освіти і науки України

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто

п1

Комп’ютерна дискретна математика

 

Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., 

Руткас А.Г.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Видавництво 2-ге, доп. і випр. – Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с.

Загальний тираж підручника складає 6 500 примірників.

Підручник є одним з небагатьох подібних розробок, виданих за останні роки у країні.

Він розрахований, в першу чергу, на студентів, а також читачів, які бажають вивчати математичні методи для використання їх у природничих науках і комп’ютерних технологіях. У ньому відображено усі основні розділи нормативного курсу "дискретна математика" для спеціальностей комп’ютерних, фізико-математичних та інженерно-технічних навчальних напрямків.

Структура книги, перелік викладених розділів повною мірою відповідають сучасному стану розвитку комп’ютерної математики та містить такі важливі розділи як множини, відношення, алгебраїчні структури, булеві функції та перетворення, математична логіка, теорія графів, мови та граматика, алгоритми, автомати та комбінаторика. Найзагальніші закономірності дискретної математики як науки авторами досліджується на сучасному рівні, науково глибоко, в міру популярно, що повинно бути притаманно підручнику.

Для кращого засвоєння матеріалу в тексті наведено значну кількість ілюстрованих прикладів, а у кінці розділів - запитання та завдання. В деяких главах  та розділах частина інформації подається у формі довідок і задач. Теоретичні основи у підручнику подані не тільки з позиції наукових досягнень, а й багаторічного особистого досвіду авторів. Відбір та викладення розділів дискретної математики у підручнику виконано, враховуючи вимоги сучасної фундаментальної освіти з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, інженерних та соціально-економічних наукових напрямків з високим рівнем автоматизації та комп’ютеризації.

Для зручності користування на початку підручника розміщено докладний список позначень, у кінці – докладний предметний покажчик.

Підручник був виданий у 2002 році, в 2004 році – другим віданням,  розповсюджений більш ніж у 200 вищих навчальних закладах України. У  поточному  році підготовлене його 3-е видання.