Ви є тут

Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння"


Номер роботи - П 3 ПОДАНА

ПІДРУЧНИК

поданий Міністерством освіти і науки України

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

п3

Комплекс підручників

"Двигуни внутрішнього згоряння"

 

Марченко А.П., Шеховцов А.Ф.,

Пильов В.О., Парсаданов І.В.,
Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф.,

Тимченко І.І.

Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), Харківський національний автомобільно-дорожній університет  (ХНАДУ)  та Національний транспортний університет  (НТУ) Міністерства освіти і науки України

Серія підручників "Двигуни внутрішнього згоряння" у шести томах:

Том 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. – Харків: Прапор, 2004. – 384 с.;

Том 2. Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. – Харків: Прапор, 2004. – 288 с.;

Том 3. Комп’ютерні системи керування ДВЗ. – Харків, Прапор, 2004. – 344 с.;

Том 4. Основи САПР ДВЗ. – Харків: Прапор, 2004. – 336 с.;

Том 5. Екологізація ДВЗ. – Харків: Прапор, 2004. – 360 с.;

Том 6. Надійність ДВЗ. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. – 324 с.

та підручник: "Автомобільні двигуни". – Київ: Арістей, 2004. – 476 с.

Загальний тираж підручників складає 6 000 примірників.

Комплекс  підручників є фундаментальною роботою, в якому системно викладено проблематику конструювання нового покоління двигунів з надвисокими показниками питомої потужності, економічності, екологічності, прогресивних технологій їх доводки, мікропроцесорного керування, автоматизованого проектування, сучасних методологій оптимізації, застосування альтернативних палив та реалізації багатопаливності, прогнозування й забезпечення надійності, застосування комп'ютерної діагностики технічного стану та перспектив удосконалення.

Навчальний матеріал забезпечує наскрізну підготовку студентів за сукупністю оновлених й нових навчальних дисциплін, враховує особливості засад та основних положень Болонського процесу, у тому числі – посилення фундаментальної складової освіти, творчої самостійної роботи, активізації наукової діяльності. Комплекс базується на наукових і методичних набутках авторів, які тісно поєднані з досягненнями світового та вітчизняного двигунобудування. Авторський колектив належить до відомої в Україні та за її межами наукової школи двигунобудування.

Апробація комплексу підручників в НТУ "ХПІ", ХНАДУ, НТУ та близько 30 вищих закладах освіти України й зарубіжжя свідчить про істотний його вплив на поліпшення підготовки студентів усіх кваліфікаційних рівнів, широке використання в процесі підвищення кваліфікації.