Ви є тут

Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"


Номер роботи - П 2 ПОДАНА

ПІДРУЧНИК

поданий Міністерством освіти і науки України

 

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

п2

Комплекс підручників

"Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

 

Терещенко Ю.М., Бойко Л.Г., Бойко А.П., Волянська  Л.Г., Дмитрієв С.О.,

Казак В.М., Котельников Г. Н.,

Красношапка Д.М., Мамлюк О.В.,

Панін  В.В. 

 

Національний авіаційний університет

Газотурбінні двигуни літальних апаратів.-К.: Вища шк.,2000.- 319 с.; 

Конструкція літальних апаратів.-К.: Вища освіта, 2001.- 383 с.; 

Аеродинаміка літальних апаратів .-К.: Вища освіта, 2002.-255 с.; 

Авіаційні матеріали та  їх обробка.-К.: Вища освіта, 2003.- 303 с.;

Технологія виробництва деталей літальних апаратів -К.: Вища освіта, 2004.- 448 с.;

Технологія складання літальних апаратів. -К. Книжкове вид-во  НАУ, 2006.- 492с.; 

Теорія  теплових двигунів.-К.: Вища шк., 2001.- 382с.; 

Теорія авіаційних газотурбінних двигунів.-К.: Книжкове вид-во  НАУ, 2005.- 500с.

Загальний тираж підручників складає 13750 примірників.

Комплекс підручників забезпечує системне кредитно-модульне викладання професійно-узагальнених знань за єдиними методологічними принципами в процесі підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом 1001 "Авіація та космонавтика". Підручники відповідають навчальним планам підготовки фахівців, які базуються на стандартах Міжнародної організації цивільної авіації та Спільних європейських правилах діяльності цивільної авіації, що лежать у площині положень Болонської декларації.

Створення єдиних методологічних принципів підготовки на всіх етапах навчання студентів дозволяє сформувати цілісне уявлення про літальний апарат,  його характеристики, двигуни, сучасний стан розвитку аеродинаміки, авіаційного матеріалознавства та технології виробництва літальних апаратів.

Комплекс підручників спрямований на вирішення проблеми створення та впровадження новітніх освітніх технологій.

Підготовлений провідними фахівцями Національного авіаційного університету, Національного аерокосмічного університету "ХАІ", Національної академії оборони України.