Ви є тут

Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин";


Номер роботи - П 4 ПОДАНА

ПІДРУЧНИК

поданий  Міністерством освіти і науки України

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

п-4

Фізіологія рослин  

 

Мусієнко  М.М.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання друге,  доповнене та перероблене, Київ,  "Либідь", 2005, 806 с.

Загальний тираж підручника складає 15 000 примірників.

Підручник має цілісний характер, просто і зрозуміло формулює складні проблеми сучасної фізіології рослин. У ньому висвітлено широке коло проблем – від методології дослідження інтегративних фізіолого-біохімічних процесів, функціонування молекулярних механізмів перетворення енергії й регуляторних трансдукцій молекулярних сигналів, питань геноміки, протеоміки та метаболоміки до значення зеленої рослини в біосферних циклах біогенних елементів. Детально розглянуто генетичні аспекти фітофізіології, принципи фізико-хімічного та біологічного моделювання, базові основи біологічної регуляції на рівні клітини і цілісного організму, біосинтез і молекулярні механізми дії фітогормонів, енергетику обміну речовин, сучасні фітобіотехнології.

  Змістовний і практичний матеріал підручника подано як наукове дослідження рослинного організму в процесі його еволюційного розвитку та взаємозв’язку зі зміною умов навколишнього середовища, що відповідає актуальним питанням сьогодення і сприяє формуванню у читача наукового мислення. Навчальний матеріал викладено логічно, послідовно, гарною мовою. Його легко читати. 

  Закінчуються глави списком рекомендованої літератури і переліком контрольних запитань, що значно поліпшує організацію самостійної роботи над підручником та засвоєння навчального матеріалу. Більшість поданих в підручнику схем оригінальні, всі рисунки доступні, легко запам’ятовуються.

Список рекомендованої літератури подано до кожної глави, зокрема, він містить достатню кількість найновіших додаткових джерел інформації, представлених в основних фондах літератури.