Ви є тут

Підручник „Педагогіка”


Номер роботи - П 5 ПОДАНА

П5

Автори:

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.

 

Педагогіка. - К.: Знання-Прес. 2003. - 418с.  (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

Педагогика

Авторы: Кузьминский А.И., Омельяненко В.Л.

Pedagogics

Authors: Kuzminckiy F.I., Omelyanenko V.L.

 

Загальний тираж підручника складає 2000 примірників.

 

Підручник розрахований на студентів і викладачів класичних і педагогічних вищих навчальних закладів, керівників і вчителів навчально-виховних закладів.

У підручнику викладено основні положення педагогічної науки, зокрема основи педагогіки, теорії навчання, теорії виховання й основ школознавства. Структура підручника сприяє логічному й послідовному сприйняттю викладеного матеріалу.

Кожна тема має схематичне відображення, що наочно представляє навчальний матеріал і допомагає студентам ґрунтовно його засвоїти, а також список рекомендованої літератури. Розділи і підрозділи логічно завершуються завданнями для самоконтролю, що розвиває у студентів навички самостійної пізнавальної діяльності та сприяє їх саморозвитку. Словник педагогічних понять покликаний сприяти усвідомленню студентами категоріального апарату психолого-педагогічних термінів. Алфавітний покажчик педагогічних понять допомагає орієнтуватися студентам у тексті підручника.

Підручник розрахований на студентів і викладачів класичних і педагогічних вищих навчальних закладів, керівників і вчителів навчально-виховних закладів.

Третє перевидання підручника свідчить про його незаперечну педагогічну цінність та високий попит, яким він користується у фахівців