Ви є тут

Перевірка цілісності цифрового сигналу


Номер роботи - M 50 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 

Проверка целостности цифрового сигнала

Автор: Нариманова Е.В.

 

 

 

Digital signal integrity check

Author: Narimanova O.V

 

Автор: Наріманова О.В., к.т.н.

Представлена Одеським національним політехнічним університетом

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації в реальних умовах за рахунок побудови методу перевірки цілісності цифрового сигналу з наступною локалізацією області порушення цілісності у випадку її наявності на базі отриманих результатів дослідження ефекту подвійного квантування.

Розроблено наукові засади та методологію перевірки цілісності цифрових сигналів на основі проявлення ефекту подвійного квантування; віртуального збільшення внеску області порушення цілісності у цифровий сигнал; побудови векторів початкових умов при аналізі алгоритмів за допомогою часових розгорток з метою зменшення часових витрат за рахунок виконання на багатопроцесорній обчислювальній системі.

Розроблено і впроваджено спосіб віртуального збільшення внеску області порушення цілісності у цифровий сигнал, алгоритм перевірки цілісності цифрового зображення; теоретичні відомості щодо проявлення ефекту подвійного квантування та властивостей векторів початкових умов при аналізі алгоритмів за допомогою часових розгорток впроваджено в учбовий процес.

Про науковий рівень свідчать високі показники ефективності виявлення порушення цілісності та уточнення локалізації області порушення цілісності цифрового сигналу при наявності збурних дій, а також вперше отримана можливість ефективного виявлення областей порушення цілісності малих розмірів.

 Кількість публікацій: 23, в.т.ч. за темою роботи  монографія, науковий посібник, 8 статей, 6 тез доповідей.