Ви є тут

Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М14

Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах

 

Безпалий А.А.

 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

НАН України

 

5 публікацій, 2 патенти

В роботі вивчено вплив температури, часу витримки, добавок четвертого та п’ятого елементів на процеси міжфазної взаємодії сплавів Zr65Cu17,5Ni10Al7,5 і Al86Ni6Y8 з вогнетривкими матеріалами. Отримано температурні залежності їх рідкоплинності. На підставі отриманих результатів розроблено технологію плавки та отримання цих сплавів в аморфному стані ливарними методами. Створено установки для отримання аморфних заготовок методами вакуумного всмоктування та стопорної заливки. Встановлено, що збільшення температури від 683 К до 729 К та витримка (20 хвилин) приводять до утворення в аморфній матриці нанокристалічної фази, що є причиною збільшення міцності та твердості зразків.