Ви є тут

Особливості імунопатогенезу та фармакотерапії нейрофіброматозу І типу


Номер роботи - M 0

М53

Автор: Короленко В.В.

 

Представлена Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця

Особенности иммунопатогенеза и фармакотерапии нейрофиброматоза І типа

Автор: Короленко В.В.

 

Features of immune pathogenesis and pharmacotherapy of neurofibromatosis 1st type

Author: Korolenko V.

 

Кількість публікацій: 18 наукових робіт (монографія, 5 статей, 12 тез доповідей), 1 патент.

 

Роботу присвячено проблемам імунопатогенезу та фармакотерапії нейрофіброматозу І типу (хвороби Реклінгхаузена), – спадкового пухлинного захворювання шкіри та периферичної нервової системи, що супроводжується косметичними дефектами та наявністю неврологічних проявів, що можуть приводити до рухових порушень.

Зважаючи на достатньо високу частоту, з якою зустрічається нейрофіброматоз (1 на 3000 населення), а також досить значну (3-15%), імовірність злоякісного переродження пухлин, виникла необхідність розробки схем медикаментозного лікування даної хвороби із застосуванням сучасних і традиційних лікарських препаратів та їх комбінацій як альтернативи оперативному лікуванню. У світовій літературі до цього часу була практично відсутня чітко розроблена концепція лікування нейрофіброматозу.

  Автором сформовано базу даних пацієнтів з нейрофіброматозом І типу.  Проведено ретроспективне дослідження частоти груп крові за системами AB0 та Rh при даному захворюванні, дослідження показників осідання еритроцитів у пацієнтів з хворобою Реклінгхаузена, а також клініко-лабораторне дослідження в рамках наукового проекту "Визначення особливостей імунопатогенезу нейрофіброматозу в умовах застосування системної ензимотерапії".

Автором вивчено світовий досвід лікування нейрофіброматозу, запропоновано та доведено доцільність застосування системної ензимотерапії при цій тяжкій патології,  запропоновано показники (імунологічні та параметри осідання еритроцитів), що дозволяють достовірно судити про перебіг патологічного процесу при нейрофіброматозі та про ефективність застосованого лікування.