Ви є тут

Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та їх корекція


Номер роботи - M 94 ПОДАНА

Автори:

 


Особенности функциональных и метаболических нарушений у больных пептической язвой двенадцатиперстной кишки, сочетанной с хроническим холециститом и ожирением и их коррекция.


Автор: Толстикова Т.Н


 The peculiarities of functional and metabolic disorders, and their correction in patients with duodenal peptic ulcer combined with chronic cholecystitis and adiposity.


Author: Tolstikova T.


 

Автор: Толстикова Т.М., к.м.н.

Представлений Державною установою "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України"

Мета дослідження – оптимізувати лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним безкам’яним холециститом та ожирінням з урахуванням функціональних і метаболічних порушень.

При комплексному дослідженні 136 хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним холециститом та різною масою тіла встановлено, що на тлі ожиріння порушення обміну ліпідів та їх перекисного окислювання при зниженні контролюючої функції з боку системи нейрогуморальної регуляції підтримують запальний процес у жовчному міхурі та слизовій оболонці гастродуоденальної зони. Доведена ефективність запропонованого лікування з урахуванням структурно-функціональної дезорганізації в органах езофагогастродуоденальної зони та біліарної системи, типів реагування системи антиоксидантного захисту.

Розроблений  комплекс методичних заходів, що дозволяють удосконалити діагностику функціонального стану шлунка, викладених у методичних рекомендаціях МОЗ України „Клініко-лабораторна оцінка функціонального стану секреторних залоз шлунка”, та дати клінічну оцінку характеру оксидативного стресу за різними типами реагування антиоксидантної системи, методика якої викладена у інформаційному листі МОЗ України „Методика визначення характеру оксидативного стресу і його клінічна оцінка при захворюваннях органів травлення”.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за темою дослідження 8 статей, методичні рекомендації, інформаційний лист.