Ви є тут

Особливості еволюції рослинного і тваринного геному in vitro: дослідження на експериментальних моделях


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М27

Особливості еволюції рослинного і тваринного геному в умовах in vitro

 

Яцишина А.П., Мельник В.М.

 

Інститут молекулярної біології та генетики

НАН України

 

27 статей, 37 тез доповідей, 2 патенти

В результаті проведених досліджень на прикладі культури тканин видів роду Тирлич і клітинних ліній ембріональних гермінативних клітин миші виявлено основні тенденції каріотипічної еволюції досліджених культур in vitro.

Показано, що культивування in vitro тканин тирличів та ембріональних гернінативних клітин миші призводить до появи значної кількості поліплоїдних і анеуплоїдних клітин, а також хромосомних аберацій. Виявлено, що процеси перебудови рослинного і тваринного геному in vitro пов’язані з адаптацією клітин до умов ізольованого росту, мають невипадковий характер та подібні до змін, що відбуваються в природі.