Ви є тут

Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави


Номер роботи - M 67 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Организационно-правовые принципы деятельности милиции в системе правоохранительных органов государстваКовальская В.В.Kovalska Vita


Автор: Ковальська В.В.

Представлена Академією управління МВС України.

Кількість публікацій: 30 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографії, 1 навчальний посібник, 27статей.

Автором досліджено правові та організаційні питання становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто автором. Основні з них такі.

Комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено проблемні правові та організаційні питання становлення, розвитку і функціонування міліції в системі правоохоронних органів держави, подано авторське бачення шляхів їх вирішення. Основні елементи цивільного контроль охарактеризовано у взаємозв’язку його мети і завдань; суб’єктів та об’єктів контролю; механізму його реалізації; принципів, форм і методів контролю; механізму взаємодіїй координації суб’єктів контролю між собою й іншими органами держави; механізму оцінки ефективності контролюючих заходів.

Запропоновано удосконалення правового регулювання, напрямки та форми взаємодії міліції з іншими правоохоронними органами держави, з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, засобами масової інформації, розроблені концепції взаємодії даних суб’єктів, обґрунтовано місце та значення координації такою взаємодією.

Удосконалено характеристику місця, значення та особливостей правоохоронної діяльності сучасної міліції, наслідком чого стали окреслення її спеціальних ознак, уточнення законодавчого визначення поняття „міліція”, удосконалення її організаційної структури, а також перегляд її ролі та призначення у системі правоохоронних органів держави.

Висновки, пропозиції та рекомендації використовуються для підготовки і уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, які регулюють діяльність міліції в Україні. Автором розроблено низку проектів правових актів, що регламентують діяльність міліції та її взаємодію з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, а саме: проекти Законів України „Про Національну поліцію (міліцію)”, „Про збори, мітинги, походи, демонстрації, пікетування" та інші.