Ви є тут

Організаційно-економічний механізм інвестування АПК


Номер роботи - M 42 ПОДАНА

Автори:


 Организационно-экономический механизм инвестирования АПКАвтор:Резник Н.П. Organizational and Economic Mechanism of agricultural investmentAuthor:ReznikN.P.


 

Автор: Резнік Н.П., к.е.н.

 

Представлена Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини

 

Автором  висвітлено сучасну економічну сутність інвестицій, розкрито їх понятійний аспектв економічних теоріях різних наукових шкіл та визначено джерела економічних досліджень, принципи, завдання, зміст, форми, методи інвестиційної діяльності, зазначено особливості аграрного виробництва та економічні умови інвестування.

Виявлено чинники, що перешкоджають підвищенню інвестиційної активності вагропромисловому комплексі (АПК), проведено аналіз та  обґрунтувано соціально-економічні, культурно-історичні, теоретико-методологічні аспекти інвестиційного процесу в АПК на сучасному етапі.

Вдосконалено методології та методики визначення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу; обґрунтувано необхідность врахуванняосновних напрямів і показників оцінки державної підтримки та регулювання діяльності агропромислового комплексу після вступу України у світову організацію торгівлі.

Практична значимість полягає у можливості розв’язання значної прикладної проблеми, що надасть змогу використовувати результати дослідження при розробці заходів економічної політики в АПК України.

 

Кількість публікацій:     83 наукові публікації,в т.ч.  1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 54 статті, 26 тез доповідей.