Ви є тут

Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку регіонів: теорія та практика


Номер роботи - M 78 ПОДАНА

Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку регіонів: теорія та практика

Автор: Курмаєв П.Ю., д.е.н.

Представлена Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини

Досліджено теоретико-методологічні, методичні та науково-практичні аспекти реалізації процесу регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.

Обґрунтовано сутність організаційно-економічного механізму регулювання розвитку регіонів. Запропоновано та обґрунтовано інноваційно-відтворювальний підхід до регулювання економічного розвитку на регіональному рівні.

Визначено основні елементи механізму підвищення ефективності функціонування регіонального інноваційного комплексу, удосконалено методичні підходи до оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Розроблено методологічні положення до формування моделі державного регулювання соціального розвитку на регіональному рівні. Обґрунтовано методичні підходи та практичні заходи до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні на основі функціональної моделі. Розроблено методику формування моделі електронного урядування на регіональному рівні інформаційно-дозвільного типу. Пропозиції та рекомендації автора можуть бути використані у роботі органів державної влади та управління.

Кількість публікацій:91,  в т.ч.  за темою роботи – 55, з них:  одноосібна монографія, 7 колективних монографій, 31 – стаття у фахових виданнях з переліку МОНУ, 6 – статей у зарубіжних фахових виданнях, 10  тез доповідей.