Ви є тут

Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик в сучасних сировинних умовах роботи доменних печей України


Номер роботи - M 19 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Степаненко Д.О., к.т.н.

Представлена Інститутом чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України.

 Розроблено методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків та критерій оцінки гетерогенізації розплавів доменних шлаків.

Запропоновано модель розрахунку питомої електропровідності розплавів доменних шлаків, алгоритмічне й програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків, рівняння для розрахунку властивостей розплавів доменних шлаків з вуглецевими домішками.

Автором запропоновано методику оцінки кристалізаційної здатності розплавів доменних шлаків, встановлено гранично допустимий вміст у шлаку мінералу ларніту (Ca2SiO4). Розроблено критерій оцінки гетерогенізаціі шлакових розплавів та з позицій мінералогічного складу доменних шлаків обґрунтовано доцільність врахування відношення Al2O3/MgO в їх хімічному складі при виборі основності (CaO/SiO2). Розроблено рекомендації щодо вибору основності доменних шлаків (CaO/SiO2) за встановленими залежностям, спосіб ведення доменної плавки; алгоритмічне і програмне забезпечення розрахунку нормативного мінералогічного складу доменних шлаків і оцінки фазового складу їх розплавів.

Проведено уточнення діапазонів граничних значень критеріїв стабілізації шлакового режиму автоматизованої системи «Шлак» для умов ДП № 9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що сприяє збільшенню кількості випусків чавуну необхідної якості і зниженню енергетичних витрат у сформованих сировинних і технологічних умовах роботи доменної печі.

Кількість публікацій: 21, в т.ч. монографія, 16 статей (6 у зарубіжних журналах), 4 тези доповідей. Отримано  патент України на винахід.