Ви є тут

Оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка прольотних кранів


Номер роботи - M 96 ПОДАНА

 

Автор: Ромасевич Ю.О., к.т.н.

 Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 Метою дослідження є підвищення ефективності експлуатації вантажопідйомних кранів прольотного типу за рахунок формування оптимальних перехідних режимів руху механізму пересування кранового візка та розробка системи, яка забезпечує бажану керуючу дію на візок.

Розв’язано задачі оптимального керування механізмом переміщення вантажопідйомного крана за допомогою класичного варіаційного числення. Виконано дослідження оптимальних законів за різними показниками. Проведено експериментальну перевірку оптимальних законів руху крана, встановлено причини відхилення теоретичних та експериментальних даних та запропоновано заходи для якісної реалізації оптимального керування рухом крана на практиці.

Науково-практична значимість полягає в  скороченні тривалості перевантажувального циклу крана, підвищенні надійності його роботи, усуненні коливання вантажу закріпленого на гнучкому підвісі повністю або частково та зменшенні динамічних навантажень на механізм переміщення крана або кранового візка.

 Кількість публікацій: 15, в т.ч. 8 статей, 2 тези доповідей, 4 патенти України на корисні моделі та 1 патент України на винахід.