Ви є тут

Оксиди вищої вогнетривкості як основа створення новітніх функціональних матеріалів оптичного та медичного призначення


Номер роботи - M 8 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України.

Автори:
1. ЧУДІНОВИЧ Ольга Василівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України;
2. МАРЕК Ірина Олегівна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Метою роботи є побудова діаграм стану трикомпонентних систем на основі оксидів лантаноїдів при 1500 і 1600 °С, де відбувається упорядкування/розупорядкування проміжної фази  типу перовскиту в усьому інтервалі концентрацій для створення фізико-хімічних основ розробки нових керамічних матеріалів функціонального призначення, зокрема лазерних матриць; встановити вплив складу твердого розчину на основі оксиду цирконію на фізико-хімічні властивості нанодисперсних та нанокристалічних порошків, дослідити низькотемпературну фазову стабільність матеріалів з одержаних порошків.

 Побудовано відповідні ізотермічні перерізи діаграм стану систем на основі оксидів лантаноїдів при 1500 і 1600 °С в усьому інтервалі концентрацій. Визначено температурно-концентраційну область стабільності упорядкованої фази із структурою типу перовскиту (R) у досліджених системах.

Вперше гідротермальним синтезом у лужному середовищі з використанням сумісно осадженої суміші гідроксидів з залишковою вологістю 15–20 % одержано нанодисперсні порошки твердих розчинів на основі ZrO2, легованого оксидами ітрію та церію.

Досліджено низькотемпературну фазову стабільність (старіння) матеріалів, одержаних з порошків, що термічно оброблені за різних умов. Встановлено, що оптимальна температура термічної обробки вихідних порошків – 850 °С.

Проведено дослідження ефективності використання одержаних порошків для створення керамічного шару головки ендопротезу за допомогою електронно-променевого нанесення покриттів методом осадження з парової фази (EB-PVD). Одержано двошарове покриття “металевий Zr/керамічний шар”, у якому утворилась стовпчастоподібна мікроструктура.

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ЧУДІНОВИЧ Ольга: Scopus 23/4, Google Scholar 52/5.

МАРЕК Ірина: Scopus 52/4, Google Scholar 55/5.

 

Кількість публікацій: 18 статей в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 3 – зарубіжних виданнях) та 17 статей у журналах, включених до категорії "Б", 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 41/4, Google Scholar 54/5.

Коментарі