Ви є тут

Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)


Номер роботи - P 56 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Оценка инженерно-геологических условий территории Украины (научные основания устойчивого хозяйственного использования территории)АбрамовИ., Богатырева (Колот) Э.И., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.Н., Климчук А.Б., Кузьменко Э., Лущик А.В.,Стрижельчик Г.Г., Фесенко А.В.  Abramov I.B., Bogatyreva (Kolot) E.I., Velychko V.F., Demchyshyn M.G., Klimchouk L.M., Klimchouk А.B., Kuzmenko E.D., Lushchyk A.V., Strizhelchik G.G., Fesenko A.V.


Автори:

Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.М.,

Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В.

 

Представлена Інститутом геологічних наук НАН України.

 

Метою роботи є оцінка інженерно-геологічних умов території України з розробкою та узагальненням фундаментальних науково-методичних і прикладних досліджень для сталого використання територій та підвищення безпеки життєдіяльності.

Для умов переважного техногенного навантаження на геологічне середовище розроблені фундаментальні наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та факторів підвищення небезпеки (змін рівня локальної сейсмічної небезпеки, провалонебезпеки та ін.) і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов.

Науково обґрунтовано і розроблено методики середньомасштабного картування умов розвитку екзогенних геологічних процесів, ураження ними територій та впливу цих процесів на господарські об’єкти, з подальшим узагальненням, складанням та виданням загальнодержавних карт.

Розроблено та впроваджено методичні основи інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. Впроваджено методики і результати картографічних оцінок небезпек розвитку процесів, які здатні викликати надзвичайні ситуації.

На основі використання результатів досліджень розроблено загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища та оцінки впливу окремих об’єктів і освоєння територій та довкілля.

За результатами досліджень опубліковано 34 монографії і науково-технічнівидання та понад 130 інших наукових робіт, у тому числі 39 - у зарубіжних виданнях. З них, що містяться в базі даних SCOPUS –  21, (280 цитувань), 11 у базі даних ISI Web of Science (120 цитувань), 35 - у міжнародних журналах, що входять до SCImago Journal Rаnk, та 30 - у журналах, що мають визначуваний імпакт-фактор ISI. Отримано 2 патенти.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій 01 вересня 2010 року  о 14.30.