Ви є тут

Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів


Номер роботи - M 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Демченко В.Л., к.ф.-м.н.

Представлена Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему, що пов’язана з встановленням основних закономірностей впливу постійних магнітного та електричного полів на структурну організацію, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості епоксидних композитів, що дає змогу отримувати матеріали із заданим комплексом фізико-механічних характеристик для їх багатоцільового застосування з метою вирішення високотехнологічних промислових завдань.

Розроблено наукові засади щодо формулювання основних принципів регулювання структури та властивостей епоксидних композитів, що має практичну направленість. Шляхом регулювання напруженості постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити із заданим комплексом характеристик. Постійні фізичні поля дають змогу регулювати термостійкість і теплове розширення епоксидних композитів, що дає можливість розробити чутливі елементи датчиків температури на рівні кращих світових розробок.

Розроблено і впроваджено новий метод формування структури і властивостей епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів, що пройшов випробування в промислових умовах на державному підприємстві «НДІ “ЕЛАСТИК».

 Кількість публікацій: 50, в т.ч. монографія, 24 статті, з яких 5 є міжнародними науково-технічними виданнями. Новизну та конкуренто-спроможність технічних рішень захищено актом про використання результатів науково-дослідної роботи.