Ви є тут

Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа


Номер роботи - P 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Автори: Косаковський А.Л., Абизов Р.А., Тімен Г.Е., Шкорботун В.О., Березнюк В.В., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Маринський Г.С., Ткаченко  В.А., Семенов Р.Г.

В роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне впровадження наукового напрямку, в колі якого вирішені актуальні наукові проблеми – підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями ЛОР-органів, включаючи вроджені, запальні патологічні процеси, онкологічні захворювання та повернення слуху глухим дітям на підставі експериментального обґрунтування та застосування розроблених авторами  приладів та інструментів. Отримано низку фундаментальних результатів по впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини.

Експериментально обґрунтовано, розроблено та впроваджено в  практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання при операціях на шкірі, м’яких тканинах, хрящах і слизовій оболонці та відповідні пристрої для їх проведення.

Вперше в Україні освоєно та проведено кохлеарну імплантацію і повернено слух глухій дитині (2003 р.). Впроваджено ранню діагностику та  хірургічну реабілітацію слуху у глухих дітей.Завдяки роботі співавторів і Державної програми по кохлеарній імплантації, на сьогодні  в Україні практично не існує черги на проведення даної операції глухим (глухонімим) дітям. Експериментально обґрунтовано та впроваджено в практику слухопокращуючі операції після отогенних внутрішньочерепних ускладнень.

Наукові розробки авторів дозволили створити вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та розпочати його серійне виробництво. Розпочато серійне виробництво одноразових пристроїв та інструментів для операцій на ЛОР-органах. 

Кількість публікацій: 300, в т.ч. в 4 монографії,  атлас, 2 підручники. Загальна кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 22. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 13  авторськими свідоцтвами СРСР,  патентом СРСР на винахід  та  76 патентами України (в т. ч. 10 патентів на винахід). За даною тематикою захищено 3 докторських і  7 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  11 вересня 2014 року  на засіданні вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії медичних наук України. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.