Ви є тут

Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині


Номер роботи - P 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України".

Автори:
1. ГАБРІЄЛЯН Артур Володимирович – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України";
2. ГОЛЮК Євген Леонтійович – кандидат медичних наук, завідувач центру ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України";
3. ДОМБРОВСЬКИЙ Дмитро Борисович – доктор медичних наук, начальник підрозділу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня";
4. КИРИК Віталій Михайлович – кандидат медичних наук, завідувач лабораторії ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України";
5. МЕДВЕДЄВ Володимир Вікторович – доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
6. РУДЕНКО Сергій Анатолійович – кандидат медичних наук, завідувач відділу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М.Амосова НАМН України";
7. ШАБЛІЙ Володимир Анатолійович – кандидат біологічних наук, заступник директора Кріобанку, Інститут клітинної терапії.

Метою роботи є підвищення безпеки і ефективності лікування захворювань серцево-судинної, нервової системи та опорно-рухового апарату шляхом розробки та впровадження новітніх методів застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій. Авторами продемонстровано нейропротекторний вплив трансплантації нейральних прогеніторів, а також їх здатність мігрувати в осередок ішемічного пошкодження гіпокампа, диференціюватись та утворювати синапси з клітинами реципієнта.

Вперше виявлено протилежний вплив трансплантації тканини фетального мозочка і нюхової цибулини на спастичність і больовий синдром при травмі спинного мозку і відновлення функцій мозочка, визначено маркери високопроліферативної популяції мультипотентних клітин з плаценти людини. Сформовано концепцію критеріїв безпеки та якості клітинних трансплантатів для доклінічних та клінічних досліджень. Отримано позитивні результати у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, яким виконували інтраміокардіальне введення стовбурових клітин плаценти. Авторами розроблена технологія комплексної корекції функцій серця із застосуванням стовбурових клітин пуповинної крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що очікують трансплантації серця. Сформовано концепцію надання медичної допомоги пацієнтам з критичною ішемією кінцівок з використанням клітинних технологій.

Розроблено біотехнологічні підходи до лікування остеоартрозу та асептичного некрозу суглобів шляхом застосування методик регенеративної ін'єкційної терапії, а також заміщення кісткових дефектів за допомогою кісткових скафолдів та біотехнологічних продуктів. Впровадження високотехнологічних підходів клітинної та тканинної терапії у понад 1000 пацієнтів дозволило підвищити ефективність надання високоспеціалізованої медичної допомоги та знизити показники інвалідизації та смертності. Економічний ефект склав понад 260 млн. грн.

Громадське обговорення роботи відбулося 13 вересня 2021 року на засіданні Вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 6 монографій (1 – видана за кордоном), підручник, методичні рекомендації, 188 статей (21 – в англомовних журналах з імпакт-фактором), 7 інформаційних листів про нововведення. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно з базами даних складає: Web of Science – 43/4, Scopus – 57/4, Google Scholar – 557/11. Отримано патент України на винахід.

Коментарі