Ви є тут

Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури


Номер роботи - P 49 ПОДАНА

 

Автори:

Сидоров М.О., Воронін А.М.,  Глибовець М.М., Погорілий С.Д., Теленик С.Ф., Чеботарьов А.М.

 

Представлена Національним авіаційним університетом

Розроблена нова концепція систем управління ІТ-інфраструктурою на основі комплексу запропонованих моделей.

Запропоновано новий підхід до динамічного розпаралелювання обчислень у розподілених системах. Розроблена САПП, яка реалізує усі етапи проектування паралельних алгоритмів та відповідного ПЗ.

Для реалізації великих розподілених програмних систем запропоновано комплексний підхід на основі концепції системи систем, яка націлена на подальший розвиток цього напряму.

Побудовано теорію реактивних алгоритмів і на її основі розроблено методологію проектування, яка гарантує одержання процедурного подання алгоритму, що задовольняє усі вимоги специфікації.

Запропоновано концепцію нелінійної системи компромісів для розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації.

 

Кількість публікацій: 315, в т.ч.9  монографій,   підручник, 5 посібників,300 статей. Новизну та конкурентоспроможність захищено 2 патентами. За даною тематикою захищено докторську та 25 кандидатських дисертацій.