Ви є тут

Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах


Номер роботи - P 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною металургійною академією України. 

АвториКуцін В.С., Ольшанський В.І., Філіппов І.Ю., Дєдов Ю.Б., Гладких В.А., Гасик М.М., Камкіна Л.В., Зубов В.Л., Михальов О.І., Петров Ю.Л.

Вирішено важливу проблему виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах шляхом розробки і впровадження інноваційних технологій, що забезпечують підвищення корисного вилучення марганцю з сировини, зменшення витрат природного газу і питомих витрат електроенергії. Розроблено наукові засади складних фізико-хімічних і електротехнологічних процесів, що протікають в окислювально-відновлювальних умовах, при одержанні марганцевих агломерату та феросплавів. На основі узагальнення теоретичних положень із застосуванням математичного моделювання термодинамічних співвідношень фаз створено комплекс інноваційних технологій та устаткування багатотоннажного виробництва марганцевих сплавів у високопотужних електропечах.

Розроблено і впроваджено  технологію агломерації марганцевих концентратів з використанням побічного продукту виплавки марганцевих феросплавів, феро-газу замість природного газу, вторинних марганецьвміщуючих матеріалів, антрациту замість частини коксику; технологію виробництва високоякісного агломерату на стійких техногенних магнезіальних шлаках виплавки феронікелю; технологію виробництва  феросилікомарганцю із залученням марганцевого магнезійного агломерату; раціональні режими роботи надпотужних феросплавних печей в умовах зонної тарифікації електроенергії для зниження її питомих витрат, підвищення продуктивності електропечі й стабільної роботи електродів, що самообпалюються; технологію сепарації відвального шлаку з вилученням металоконцентрату та його використанням при виробництві феросилікомарганцю; систему сухого очищення аспіраційних пило-газо-повітряних викидів, що утворюються при виробництві феросплавів, за рахунок впровадженням газоаспіраційних станцій для зниження питомих витрат сировини та електроенергії.

Економічний ефект від впровадження розробок в умовах ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» за період 2003-2013 роки складає понад 2,5 млрд. грн., у тому числі у 2013 році – 334,6 млн. грн.

Кількість публікацій: 140, в т.ч. 9 монографій, 76 статей, 26 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 авторськими свідоцтвами та 27 патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації.
 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради Запорізької державної академії  04 вересня 2014 року о 12.30 годині за адресою: м. Запоріжжя,  просп. Леніна, 226, аудиторія №40. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.