Ви є тут

Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Гринь В.К., Попандопуло А.Г., Думанський Ю.В., Гнилорибов А.М., Міміношвілі О.І., Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А., Михайліченко В.Ю., Кравченко Т.В., Буше В.В.

Представлена Державною установою "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"

 

Проведено фундаментальні наукові та клінічні дослідження та впроваджено в практику вітчизняної медицини новітні методи клітинно-тканинної терапії і біотехнології, які широко застосовуються в діагностиці, лікуванні і профілактиці найскладніших захворювань людини в Україні й відповідають найвищому світовому рівню.

На підставі розроблення комплексу методів аналізу біологічних рідин людини розроблено високоінформативні скринінгові критерії, що дозволяють надійно проводити диференційну діагностику захворювань і прогнозувати подальший перебіг хвороб та ефективність лікувально-профілактичних заходів.

Створено унікальну лабораторію клітинного і тканинного культивування відповідно до міжнародних стандартів. Розроблено нові методики видалення, культивування й кріопрезервації мезенхімальних та гемопоетичних стовбурових клітин різного походження та їх спрямованого диференціювання в остеогенному, кардіоміоцитарному, нейрогенному та ін. напрямках, клітин кісткової тканини, хондроцитів, гепатоцитів та клітин підшлункової залози, ендотеліоцитів, фібробластів і кератиноцитів, лімбальних клітин рогівки.

Досліджено механізми впливу клітинних культур та обґрунтовано ефективність застосування біотехнологій при ішемічному пошкодженні міокарду, головного мозку; при трофічних виразках різної етіології й хронічних ранових дефектах; при патології кісткової тканини з контролем абсорбційно-реологічних властивостей крові.

Налагоджене міжнародне співтовариство з потужнішими біотехнологічними центрами Європи, організовано міжнародний центр біотехнологій «Біостем», міжнародний медичний фізико-хімічний центр. Створено банк стовбурових і спеціалізованих клітин різних рівнів диференціювання та ліцензований банк кордової крові, що розраховані на тривале зберігання зразків аутологічних та алогенних культур. 

Проліковано понад 5000 хворих з України та інших країн світу з різноманітною патологією із застосуванням клітинно-тканинних технологій.

Кількість публікацій: 482, в т.ч. 35 монографій, в т.ч. 4 за кордоном, 447 статей, в т.ч. 41 за кордоном. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 44 патентами. За даною тематикою захищено 7докторських і 54кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 31 серпня 2013 року на засіданні Вченої ради Одеського національного медичного університету.