Ви є тут

Нові методи лікування важких метаболічних порушень


Номер роботи - P 14 ПОДАНА

Представлено державно установою "Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

Автори:
1. БУБАЛО Олександр Федорович – кандидат медичних наук, завідувач відділення ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" НАМН України;
2. БУРИЙ Олександр Миколайович - доктор медичних наук, завідувач відділенням ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України;
3. КОЛЕСНИК Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Дніпровського державного медичного університету;
4. КОСЮХНО Сергій Вікторович – кандидат медичних наук, завідувач відділу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України";
5. ЛАВРИК Андрій Семенович - доктор медичних наук, головний науковий співробітник ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України;
6. МІТЧЕНКО Олена Іванівна – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска" НАМН України;
7. ПЕРЕХРЕСТЕНКО Олександр Васильович – доктор медичних наук, заступник директора ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України";
8. ТИВОНЧУК Олександр Степанович - доктор медичних наук, головний науковий співробітник ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова" НАМН України.

Робота присвячена актуальній темі - лікуванню хворих з метаболічними порушеннями, зумовлених ожирінням. Метаболічні порушення, що виникають на тлі ожиріння є ключовими в розвитку важких ускладнень що сприяють збільшенню інвалідності та смертності. А щорічне зростання хворих на цукровий діабет 2 типу визначає необхідність пошуків нових методів лікування  включаючи хірургічні.

 Авторами розроблений комплексний підхід до оптимізації і підвищенню ефективності діагностики та лікування хворих з ожирінням за рахунок розробки та впровадження нових клініко-діагностичних алгоритмів та протоколів лікування хворих зі сформованим метаболічним синдромом.

  Вивчено та описано основні метаболічні порушення, які є основними  патогенетичними ланками, зумовленими ожирінням, розроблені нові підходи до діагностики та консервативного лікування таких хворих. Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров'я нові хірургічні операції на травному тракті, які  дозволили надати реальну медичну допомогу пацієнтам із морбідним ожирінням та цукровим діабетом 2 типу.

Впроваджені нові мініінвазивні лапароскопічні методики дозволили поліпшити результати лікування за рахунок зменшення частоти ускладнень.

Кількість публікацій: монографія, 206 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно баз даних складає: Scopus – 398/17; Google Scholar – 3482/36.