Ви є тут

Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці


Номер роботи - P 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України.

АвториСтрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський А.І., Гринь Г.І., Лобойко О.Я., Зажигалов В.О., Патриляк К.І., Суворін О.В., Кошовець, М.В.

В роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. Розроблено наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів, які використовуються або є підґрунтям індустрії майбутнього.

Розроблено нові процеси, технології та каталізатори: для азотної промисловості - окиснення аміаку, конверсія СО водяною парою, окиснення оксидів азоту; для органічного синтезу - парціальне окиснення С15 парафінів з одержанням оксигенатів (формальдегід, малеїновий ангідрид та ін.) і олефінів (етилен, пропілен), гідрування органічних нітросполук у цінні нітрили та аміни; каталітичні синтези на основі метанолу; дегідрування циклогексанолу у циклогексанон; для нафтопереробки та нафтохімії – алкілування, ізомеризація, крекінг та ароматизація нафтових фракцій; для паливно-енергетичного комплексу - отримання водню з біоетанолу, одержання вуглеводнів та спиртів гідруванням оксидів вуглецю, синтез етил-трет-бутилового ефіру.

Результати досліджень впроваджено: ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, “Концерн Стирол” (м.  Горлівка), “Азот” (м. Черкаси), ТОВ НОК АЛВІГО-КС (м. Сєвєродонецьк), Гірничо-збагачувальний комбінат (м. Шевченко, Казахстан), ВО “Навоїазот” (м. Навої, Узбекистан) та ін. Середньорічний економічний ефект від впровадження результатів складає понад 12 млн. грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 489 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1000 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 15. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 авторськими свідоцтвами, 54 вітчизняними та 10 закордонними патентами. За даною тематикою захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

 

   Громадське обговорення роботи відбулося  29 вересня 2014 року  о 14.30 годині на засіданні вченої ради  хіміко-технологічного факультету Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37, аудиторія 118 корпусу 4 (головна алея, пам'ятник Менделєєву). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.