Ви є тут

Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки


Номер роботи - P 47 ПОДАНА

Представлено Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України.

Автори: Дзюба В.П., Доріченко А.Д., Єрьомка В.Д., Зиков А.Ф., Мальований О.Є., Миценко І.М., Міліневський Л.П., Півень А.М., Прокопенко О.І., Роскошний Д.В.

Метою роботи є вирішення актуальної для України науково-технічної проблеми, а саме, розробка наукових основ, створення та впровадження у виробництво вітчизняних радіоелектронних засобів контролю надводної обстановки в районах морського кордону і виключної морської економічної зони держави, позбавлення від імпортної залежності країни при розв’язанні сучасних задач морської радіолокації.

Вперше узагальнено результати багаторічних фундаментальних та прикладних радіофізичних досліджень процесів розповсюдження короткохвильового електромагнітного випромінювання в різних за метеорологічними умовами районах Світового океану, а також у акваторії Чорного моря, радіолокаційної спостережуваності надводних об’єктів, дальності дії радіолокаційних систем, а також діагностики величини множника ослаблення сигналу у точці прийому.

На основі результатів наукових досліджень розроблено методологію створення та впровадження вітчизняних елементів, вузлів і радіоелектронних приладів в цілому. Розроблено принципи побудови нового покоління вітчизняних морських імпульсних радіолокаційних систем (РЛС) «Буревісник-1», «Буревісник-2», «Буревісник-3», «Буревісник-4», «Буревісник-ЗГ». Створено, впроваджено у серійне виробництво та прийнято на озброєння РЛС «Буревісник-1» та «Буревісник-4» системи контролю надводної обстановки в районах морського кордону та виключної морської економічної зони держави.

Про світовий рівень розробок свідчать результати порівняння 30 параметрів створених РЛС із такими ж параметрами відомих закордонних  РЛС того ж класу. За 16 параметрами створені вітчизняні морські РЛС «Буревісник» системи контролю надводної обстановки мають переваги стосовно зменшення енерговитрат, а за 10 параметрами є рівнозначними закордонним РЛС.

Економічний ефект від впровадження полягає у позбавленні України від імпортної залежності, створенні додаткових робочих місць для вітчизняних виробників.

Кількість публікацій70, в т.ч.4 монографії, 21 стаття (14 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 21 (гідно бази даних  SСOPUS), h-індекс =3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами та 5 патентами.