Ви є тут

Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства


Номер роботи - P 50 ПОДАНА

 

Автори:

Дзюба В.П., Доріченко А.Д., Єрьомка В.Д., Зиков А.Ф., Мальований О.Є., Миценко І.М., Міліневський Л.П., Півень А.М., Прокопенко О.І., Роскошний Д.В.

 

Представлена Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

 

На основі результатів наукових досліджень розроблена методологія створення та впровадження вітчизняних елементів, вузлів та  радіоелектронних приладів у цілому. Розроблені принципи побудови нового покоління вітчизняних морських імпульсних радіоелектронних систем - РЛС "Буревісник-1", "Буревісник-2", "Буревісник-3", "Буревісник-4", загоризонтної РЛС "Буревісник-ЗГ", бістатичних РЛС «Буревісник -БР» на буях для контролю морського кордону та судноплавства.

Розроблено та впроваджено у виробництво вперше в Україні імпульсний магнетрон "БУТОН" із холодним (без розжарювання) катодом (патент України №83354) - генератор електромагнітних коливань Х-діапазону;  передавач РЛС на основі згаданого магнетрона;  оригінальний високочутливий приймач "ОКЕАН" у модульно-інтегральному виконанні;  оригінальний інтегрований вентильний електропривід антен РЛС;  цифрова система автоматичного керування робочими процесами РЛС; єцифрова система первинної та вторинної обробки радіосигналів РЛС. Розроблено, впроваджено у виробництво та прийнято на озброєння нове покоління вітчизняних морських імпульсних РЛС "Буревісник-1" та "Буревісник-4" для контролю морського кордону та  судноплавства.

Про світовий рівень розробок свідчать: результати порівняння 30 важли-вих параметрів створених РЛС із такими ж параметрами відомих закордонних РЛС "ATLAS Radar 9600ТМ" (Німеччина), "Наяда-25М1" (Росія), Furuno FAR-2817 (Японія) того ж класу. По 16 параметрах створені РЛС "Буревісник" мають перевагу, по зменшенню енергетичних витрат - істотну перевагу, а по 10 параметрах є рівнозначними закордонним РЛС.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 3  монографії, 20 статей. Новизну та конкурентоспроможність захищено 7 авторськими свідоцтвами та патентами.