Ви є тут

Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів


Номер роботи - M 123 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Новаторские технологиилеченияи диагностикивертеброгенныхсиндромов


Автор:  Педаченко Ю.Е. Бубнов Р.В., П


 


Іnnovativetechnologies for treatment and diagnosis of vertebragenous syndromes"


Author: BubnovR.V., Pedachenko Yu.Ye.


 

Автор: Педаченко Ю.Є., к.м.н,  Бубнов Р.В.

 

Представлена Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

 

 Авторами розроблено нові алгоритми діагностики захворювань опорно-рухового апарату,  хребта, нервів і м'язів людини, які включають клініко-неврологічне обстеження, УЗД, спондилографію, магнітно-резонансна томографію хребта і спинного мозку та електронейроміографію. Отримана сонограма тригерної точки та встановлені ультразвукові симптоми нейропатії, міопатії, що не має аналогів у світі.

 За результатми діагностики запропоновано методи лікування, які впливають на два основні фактори патогенезу остехондрозу – міофасціальні структури і нерви та міжхребцеві диски, що дозволило значно покращити ефективність лікування хворих з вертеброгенними нейрокомпресійними синдромами, виробивши узагальнений алгоритм ведення таких пацієнтів.

Запропоновано нові підходи для консервативного лікування міофасціального больового синдрому під ультразвуковим контролем, нові підходи в неврології на основі власних унікальних методик. Наведене теоретичне узагальнення та дослідження малоінвазивного методу пункційної лазерної мікродискектомії.

Запропоновані авторські методології  успішно використовуються в нейрохірургії, ортопедії, неврології, вертебрології, онкології.

Економічний ефект від впровадження полягає у суттєвому зниженні коштів на обстеження та лікування.

 

Кількість публікацій: 195,, в.т.ч.за темою роботи 68 (4 монографії, 54 статті, отримано 10 патентів).