Ви є тут

Незвичайні структури ДНК і їх зв’язування з лікарськими препаратами


Номер роботи - M 0

М17

Автор: Костюков В.В.

 

Представлена Севастопольським національним технічним університетом.

 

Необычные структуры ДНК и их связывание с лекарственными препаратами

Автор: Костюков В.В.

 

Unusual dna structures and their binding with drugs

Author: Kostjukov V.

 

Кількість публікацій:18 статей.

 

Методами спектроскопії і молекулярної динаміки проведено дослідження коротких шпилькових і дуплексних форм ДНК і їх комплексоутворення з біологічно активними ароматичними з'єднаннями (БАС), - антипухлинними антибіотиками актиноміцином D, дауноміцином, ногала-міцином, новантроном і мутагенами - бромистим етидієм і профлавіном, які широко використовуються в клінічній практиці.

Вперше експериментально виявлено найкоротша з відомих на сьогоднішній день шпилькових структур. Методами молекулярної динаміки проаналізовано можливість і виявлено умови утворення шпилькових структур гексамерами ДНК сімейства d(GCXYGC), з довільною послідовністю дінуклеотидної петлі. Проведений повний структурний і термодинамічний аналіз таких шпильок ДНК. Досліджено комплексоутворення короткої гептамерної шпильки ДНК з молекулами дауноміцину, новантрону, бромистого етидію і профлавіну.

Одержано структурні і термодинамічні параметри комплексів шпилькової структури ДНК d(GCGAAGC), з БАС. Встановлено причини зниження термічної стабільності шпильки при зв'язуванні з БАС. Виконано аналіз основних складових електростатичної енергії взаємодії шести досліджених молекул БАС з дуплексною ДНК. Встановлено кореляцію між змінами значень кута спірального обертання і енергії електростатичних взаємодій при інтеркаляційному розкручуванні сайту вбудовування.

Виявлено схожу для всіх лікарських препаратів зміну електростатичної енергії взаємодій з дуплексом ДНК. Показано, що в цілому електростатичні взаємодії перешкоджають комплексоутворенню всіх молекул БАС з дуплексною ДНК.