Ви є тут

Нейрохімічні, рецепторні та біотранспортні механізми протиепілептичної дії пропоксазепаму в загальній стратегії розробки новаторського лікарського засобу


Номер роботи - M 16 ПОДАНА

Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О. В. Богатського Національної академії наук України

Автори:
ВАЛІВОДЗЬ Ірина Петрівна - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник лабораторії молекулярної фармакології та медицини, відділу біомедицини Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України

Метою роботи є створення наукових підходів щодо розробки  та впровадження в медичну практику оригінального лікарського засобу з протиепілептичними механізмами дії, який відповідає національним та міжнародним стандартам, та зареєстрований на основі повного комплекту документів щодо його якості, безпеки та ефективності (повної реєстраційної інформації). Підготувати відповідне досьє на препарат, отримати дозвіл МОЗ України на клінічні дослідження та провести першу фазу клінічних випрбувань.

На моделях індукованих судом визначено величини середніх вагових ефективних доз (ЕД50) пропоксазепаму за антагонізмом з пікротоксином, коразолом, стрихніном, семікарбазідом,  бемегрідом, 4-амінопіридином та, максимального електрошоку, які свідчать про високу протиепілептичну активність сполуки. На підставі даних кривих «доза-ефект» доведено переважну реалізацію протиеліптичної дії пропоксазепаму за допомогою ГАМК-ергічного механізму. Гліцин - ергічні компоненти, задіяні при введенні пропокасазепаму в дозах, що перевищують ЕД50 є додатковим засобом захисту від судом. Підтвердженням зазначеного стали результати докінг аналізу взаємодії препарату із ГАМКА-Р.

Для оцінки фармакокінетичних параметрів пропоксазепаму було синтезовано його 14С-аналог, за допомогою якого було визначено біодоступність, константу абсорбції та об’ємів розподілу в організмі тварин. Аналітичними методами встановлено структури метаболітів пропоксазепаму та їх кількісне співвіднлшення.

На підставі отриманих результатів розраховано основні показники (терапевтичний індекс, терапевтична широта, терапевтичний інтервал та фактор надійної безпеки), що характеризують безпечність застосування пропоксазепаму та дало можливість провести одноцентрове відкрите клінічне дослідження задля оцінки безпеки та фармакокінетичних профілів пропоксазепаму у добровольців.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ВАЛІВОДЗЬ Ірина: Scopus – 3/2, Google Scholar – 94/4

 

Кількість публікацій: 3 колективні монографії, 8 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 7 – зарубіжних виданнях) та 14 статей у журналах, включених до категорії «Б», 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 3/2, Google Scholar 94/4.

Коментарі