Ви є тут

Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М91

Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції

 

Родинський О.Г.

 

Дніпропетровська державна медична академія

 

  

16 статей, 36  тез конференцій

В роботі вирішується наукова проблема, яка полягає у знаходженні шляхів та розкритті механізмів розвитку принципово нового рівня зростання збудливості спинного мозку (СМ), гіперрефлексії – спінальної суперрефлексії (СР) – стану, за якого амплітуда рефлекторних розрядів близька до порога дії найбільш збудливих нервових волокон, та вивчення закономірностей функціонування СМ у цих умовах. Вивчено сегментарні та супраспінальні впливи на нейрони СМ в умовах особливо високої збудливості – СР та можливості корекції цих станів за допомогою нейропротектора – рилузола.