Ви є тут

Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників


Номер роботи - P 13 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р13

Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників

Анциферов А.В., Скіпочка С.І.,

Яланський А.О., Паламарчук Т.А.,

Брюханов О.М., Голінько В.І.,

Грядущий Ю.Б., Агафонов О.В.,

Усаченко В.Б., Колчин Г.І.

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України

Представлена Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України. 

В роботі вирішено загальнодержавну науково-технічну проблему підвищення ефективності функціонування підземних геотехнічних систем шляхом створення та впровадження моніторингу геомеханічного стану споруд на базі оперативного і довготривалого контролю, технічної діагностики та комплексу поточних і попереджуючих заходів, що спрямовані на уникнення негативних ситуацій.

Авторами роботи на базі всебічних досліджень встановлені нові закономірності деформування і руйнування високонапружених породних масивів, які склали основу для трьох зареєстрованих наукових відкриттів і базу для розробки нормативно-методологічних документів оперативного і довготривалого контролю у підготовчих і очисних виробках підземних споруд.

Моніторинг включає як оперативне визначення фізико-механічних властивостей порід та контроль стану ближньої зони масиву, зокрема, тріщин, відшарувань, зон аномальних напружень, векторно-силових характеристик системи "кріплення – масив", якості тампонажу, газоносності, вмісту пилу у виробках, контроль дальньої зони, зокрема, карстів, тектонічних порушень, техногенних порожнин, структурних неоднорідностей, так і оцінку аварійних ситуацій, прогнозування і попередження газодинамічних явищ, гірських ударів, обрушень та ін.

Запропоновано біля 40 способів контролю різних геомеханічних процесів і систем. Для реалізації моніторингу розроблено ряд приладів, новизна і оригінальність схемних рішень яких підтверджена 49 авторськими свідоцтвами і патентами. Апаратура випускається серійно.

Наукові результати роботи відображено у 4-х наукових відкриттях, 29 монографіях та 200 статтях. Технологічна і правова база моніторингу регламентована 27 державними і галузевими нормативно-технічними документами. Новизна технологічних рішень підтверджена 38 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Робота має широкомасштабне впровадження на вугільних, залізорудних, калійних, гіпсових шахтах та підземних об’єктах різного призначення  України, Росії, Казахстану, Грузії та Латвії.

Отриманий економічний ефект становить 664 млн. грн.