Ви є тут

Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ


Номер роботи - M 88 ПОДАНА

Автори:

 


Автор: Мирошник А.А.


 


Author: Miroshnyk O. O.


 

Автор: Мірошник О.О., к.т.н.

 Представлена Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка

 Метою роботи є створення теоретичних засад та комплексного підходу до вирішення проблеми моніторингу та керування якістю електричної енергії шляхом розробки нових методів та технічних засобів для зниження втрат електроенергії в розподільних мережах.

Побудовано ймовірнісно-статистичну модель розподільної сільської мережі 0,38/0,22 кВ, теоретично обгрунтована ймовірнісно-статистична модель повітряної лінії 0,38/0,22 кВ, що дозволяє виконувати моделювання робочих режимів за ймовірнісними характеристиками споживачів.

Розроблено метод рівномірного розподілення споживачів в мережах 0,38/0,22 кВ на базі генетичних алгоритмів, що дозволяє підвищити інформаційне обґрунтування процесу прийняття рішень по оптимальному перерозподілу навантажень між фазами. Розроблено комплекс технічних засобів моніторингу параметрів якості електроенергії та симетрування напруги в сільських мережах.

Запропоновано енергоощадну систему електропостачання сільських споживачів, в якій на відміну від традиційної розподільної мережі 0,38/0,22 кВ втрати електричної енергії в проводах в сотні разів менші, що зводить до мінімуму можливість появи несиметрії струмів в мережі та відхилень рівнів напруги від допустимих значень у споживачів.

Кількість публікацій: 54, в т.ч. за темою дослідження монографія, підручник,  навчальний посібник, 35 статей, отримано 16 патентів.