Ви є тут

Науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства в Україні


Номер роботи - P 53

Автори:


Научно-методическое обеспечение реформирования сельского хозяйства на УкраинеСаблук П.Т., Гайдуцкий П.И.,  Месель-Веселяк В.Я., Даниленко А.С., Малик Н.И., Федоров Н.Н., Гладий М.В., Подлисецкий Г.М.

S abluk P.T.; Haydutskyy P.I.; Mesel-Veselyak V.Y.; Danilenko A.S.; Malik M.J.; Fedorov M.М.; Hladiy М.V.;PidlisetskyyG.M.


Автори:

Саблук П.Т., Гайдуцький П.І., Месель-Веселяк В.Я., Даниленко А.С.,

Малік М.Й., Федоров М.М., Гладій М.В., Підлісецький Г.М

 

Представлена Національним науковим центром „Інститут аграрної економіки” НААН України.

 

Метою роботи є науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства України і розробка науково-прикладних засад його здійснення. Реалізацію наукових розробок здійснено через реформування відносин власності, проведення аграрної реформи, приватизацію майна і землі, формування організаційно-правових структур ринкового спрямування.

Вперше в історії країни здійснено роздержавлення землі і майна. Землю передано у приватну власність тим,  хто на ній працює, організовано господарські структури ринкового типу, які відповідають крупному, середньому і малому бізнесу.

Практична значимість роботи полягає у одержанні позитивних результатів у виробництві продукції та його ефективності.

За результатами роботи опубліковано 123 монографії, 86 брошур, 78 рекомендацій, 16 практичних посібників – всього 720 наукових праць. З проблеми реформування сільського господарства  подано 113 пропозицій урядовим структурам, підготовлено 79 проектів законів України і 47 указів Президента України.