Ви є тут

Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р9

Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій

Мокін Б.І., Яцик А.В.,

Мокін В.Б., Боцула М.П.,

Горячев Г.В.

 

Вінницький національний технічний університет

Робота складається із 6 основних наукових праць, одна з яких у семи кигах. Розроблено наукові засади системного моніторингу, оцінки і нормування антропогенного навантаження на водні і навколоводні системи з метою стабілізації, а згодом і поліпшення стану їхніх екосистем, починаючи з розробки концепції комплексних наукових досліджень умов формування водних ресурсів, оцінки сучасного використання природних ресурсів у басейнах річок, якісної і кількісної оцінки антропогенного навантаження на їхні басейни та з наукового обґрунтування екологічних норм, які регламентують антропогенне навантаження на екосистеми річкових басейнів, і завершуючи ефективними інформаційними технологіями алгоритмізації і автоматизації процесів збирання, збереження та обробки даних моніторингу, розробкою та ідентифікацією математичних моделей зміни стану вод у річках за даними моніторингу та розглядом науково-технічних, організаційно-структурних і еколого-економічних питань, які впливають на управління використанням, охороною і відновленням водних ресурсів.

За результатами роботи створено єдину автоматизовану систему екоінспекційного контролю параметрів усіх скидів, викидів, відходів, стану вод та ґрунту Україні, впроваджену в усіх обласних підрозділах Державної екологічної інспекції України, АР Крим та міст Київ і Севастополь. Створено комп'ютеризовані системи моніторингу та  підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій басейнів річок Південний Буг, Сіверський Донець і Прип'ять та здійснено їх впровадження у відповідних басейнових та обласних управліннях водних ресурсів Держводгоспу України. Розроблено та впроваджено інші системи.

Результати роботи використано для складання 14 комп'ютерних програм та баз даних, довідників, словників, посібників, близько двадцяти методик, понад 20 підзаконних актів до Законів України, що не мають аналогів на теренах країн Центральної і Східної Європи.