Ви є тут

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства


Номер роботи - P 45

Автори:


Научные принципы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйстваПоважный А.С., Дорофиенко В.В., Осипенко И.Н., Адамов Б.И., Долгалева Е.В., Куценко В.И., Лега Ю.Г., Качала Т.Н., Чечетова Н.Ф. Ткаченко Ю.В.  Scientific principles of reformation and development of municipal housing economyPovajnyi O.S., Dorofienko V.V., Osypenko I.M., Adamov B.I.,  Dolgalyova E.V., KutsenkoV.I., LegaYu.G., KachalaT.M., ChechetovaN.F.,  Tkachenko Yu.V.


Автори:

Поважний О.С., Дорофієнко В.В., Осипенко І.М., Адамов Б.І., Куценко В.І.,

Долгальова О.В., Лега Ю.Г., Качала Т.М., Чечетова Н.Ф. Ткаченко Ю.В.

 

Представлена Донецьким державним університетом управління.

 

Робота присвячена створенню наукових засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства на основі розробки нової для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційної парадигми.

У результаті впровадження наукових засад сформована соціально-інтеграційна парадигма за рахунок використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів та внесення системних змін у реформування житлово-комунального господарства як багатофункціонального елементу соціально-економічної системи України.

Визначено імперативи та ресурси  провадження реформ, обґрунтовано принципи розробки стратегій та інструментів для мезорівня організації вказаного процесу у відповідності до умов сучасної України. Реалізовано на практиці національно-орієнтовану систему управління житлово-комунальним господарством, а також внесено системні зміни та сформовано інфраструктуру професійного забезпечення реформування ЖКГ.

Результати роботи впроваджено у багатьох організаціях як державного, так і приватного сектору економіки.

За результатами робіт опубліковано 23 монографії, 16 навчальних посібників, більше 160 наукових статей. Підготовлено 2 доктори і 10 кандидатів наук.