Ви є тут

Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Автори:


 Научные принципы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйстваАвторы:Поважный А.С., Волков В.П., Долгалева Е.В., Дорофиенко В.В., Запатрина И.В., Качала Т.Н.,Лега Ю.Г., Осипенко И.Н., Попов А.П., Чечетова Н.Ф..    Scientific principles of reformation and development of municipal housing economy.Authors:PovajnyiO.S., VolkovV.P., DolgalyovaE.V., DorofienkoV.V., ZapatrinaI.V., KachalaT.M.,LegaYu.G., OsypenkoI.M., PopovO.P., ChechetovaN.F


 

Автори:

Поважний О.С., Волков В.П., Долгальова О.В., Дорофієнко В.В., Запатріна І.В., Качала Т.М., Лега Ю.Г., Осипенко І.М., Попов О.П., Чечетова Н.Ф.

 

Представлена Донецьким державним університетом управління.

 

Роботу присвячено створенню наукових засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства на основі розробки нової для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційної парадигми.

За результатами досліджень авторами сформована соціально-інтеграційна парадигма ЖКГ за рахунок використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів. Запропоновано внесення системних змін у реформування житлово-комунального господарства як багатофункціональної складової  соціально-економічної системи держави, визначення імперативів та ресурсів провадження реформ, обґрунтування принципів розробки стратегій та інструментів для мезорівня організації вказаного процесу у відповідності до умов сучасної України.

Реалізовано на практиці національно-орієнтовану систему управління житлово-комунальним господарством, а також внесено системні зміни та сформовано інфраструктуру професійного забезпечення реформування ЖКГ. Результати роботи впроваджено у багатьох організаціях як державного, так і приватного сектора економіки.

Отримані результати формують єдину парадигму реформування і розвитку ЖКГ, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток в сферах освіти, науки і практики як фундаменту підтримки розвитку держави в кризових умовах й за рахунок впровадження системних змін у сфері ЖКГ для поліпшення добробуту, підвищення рівня і якості життя громадян.

 

Наукові результати опубліковано у 26  монографіях,  27 навчальних посібниках, 160 статтях, понад 30 принципових положень враховано в проектах законів та законах з питань розвитку житлово-комунального господарства. За даною тематикою захищено 3 докторських, 12 кандидатських дисертацій.