Ви є тут

Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

 

Автори:

Кущенко В.М., Левін В.М., Мущанов В.П., Степанов Г.В., Дворніков В.І., Кудрейко М.А., Куліш В.А.

 

Представлена Донбаською національною академією будівництва і архітектури

Шахтні копри є найбільш відповідальними спорудами шахтної поверхні, їх відмова приводить до виходу з строю підйомних установок і системи вентиляції усієї шахти, тому в роботі вирішено проблему забезпечення надійності та економічності шахтних копрів шляхом застосування нових теоретичних та експериментальних результатів, одержаних у даній роботі.

Для укісних копрів вперше запропоновано: розрахункову схему та математичну модель динамічного деформування та метод її аналізу. На основі даних теоретичних та експериментальних  досліджень дано методику визначення екстремальних навантажень на копер від тяжіння підйомних канатів. Для баштових копрів уперше запропоновано складчасту розрахункову схему, математичну модель деформування та чисельні методи її аналізу; виконано натурні та експериментальні дослідження та запропоновано метод їх розрахунку. Виконано ймовірнісний аналіз задач розрахунку шахтних копрів та запропонована методика урахування одержаних результатів у межах традиційного методу скінченних елементів.

Побудовано математичні моделі квазістатичного та динамічного деформування копрів, формування динамічних навантажень від підйомних канатів, поведінки копрів з урахуванням статистичної мінливості властивостей матеріалів, недосконалостей. Практичне значення – наявність рекомендацій з розрахунку, що забезпечують надійність та економічність копрів.

Кількість публікацій: 187, в т.ч. 10 монографій,177 статейЗа даною тематикою захищено 5  докторськихта 12 кандидатських дисертацій.