Ви є тут

Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р40

Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування

Шурін А.К., Панарін В.Є.,

Надутов В.М., Кіндрачук М.В.,

Пашечко М.І., Івщенко Л.Й.,

Замковий В.Є.

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова

НАН України

Розроблено теорію створення нових сплавів, побудованих за принципом природних композитів, - органічно об’єднують фази, що сильно відрізняються за властивостями. Об’єднання таких фаз в одному матеріалі надає йому неординарний комплекс характеристик з високими показниками, що призводить до вирішення важливої проблеми - підвищення довговічності та надійності вузлів тертя сучасних машин та механізмів авіаційної, машинобудівної промисловості, сільськогосподарського машинобудування, зниження втрат, пов'язаних з корозію і зносом традиційних конструкційних матеріалів, та розширення можливостей створення новітньої техніки.

Побудовано діаграми фазового стану перехідних металів з фазами залучення і встановлення температурно-концентраційних областей існування евтектик на цих діаграмах, створено на їх основі науковий принцип отримання нових евтектичних сплавів з комплексом високих фізико-механічних і хімічних характеристик.  Розроблено та впроваджено нові евтектичні сплави на основі заліза і кобальту з карбідним та боридним зміцненням та технології нанесення захисних покриттів. Для впровадження евтектичних сплавів у виробництво сучасної авіаційної техніки розроблений та виготовлений унікальний комплекс апаратури і дослідного обладнання.

Розробка знайшла застосування в умовах ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес" при виготовленні деталей двигунів Д18Т, Д-36, Д-436, АИ-222-25 та їх модифікацій, які використовуються на літаках (АН-124 "Руслан", АН-225 "Мрія" та ін.) та на ряді промислових підприємств при виготовленні деталей нафтовидобувної, нафтопереробної і сільськогосподарської техніки, деталей верстатів, обладнання комунального господарства, ТЕЦ та ін.

Наукові результати роботи відображені у 9 монографіях, 63 статтях, отримано 14 авторських свідоцтв, 7 патентів України, захищено 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій.

Одержаний великий економічний ефект від впровадження результатів роботи.